Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 januari 2011
Publicatiedatum:25-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nieuwe opzet en indeling beleidsregel: Afronding tarieven
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Afronding tarieven' (AL/BR-0004) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 februari 2011.

Aanpassing lijst declaratiecodes SMK 2011
De Raad van Bestuur besluit de aangepaste lijst declaratiecodes voor de Sint Maartenskliniek vast te stellen.

Naar boven