Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 november 2010
Publicatiedatum:06-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Taakstelling ziekenhuizen € 150 miljoen
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kortingsmaatregel 2011' (CI-2019) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011.

Beleidsregel mondzorg 18 - 22 jaar
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Jeugdtandverzorging instellingen' (BR/CU-7002) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011. Dit besluit betekent een besparing op het Budgettair Kader Zorg van circa € 100 miljoen.

Maximumtarieven kraamzorg 2011
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorstellen voor de tarieven kraamzorg 2011. De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kraamzorg' (CU-2016) en de tariefbeschikking (210-2011-1) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011.

Naar boven