Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 april 2010
Publicatiedatum:14-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregel Volledig Pakket Thuis

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Volledig Pakket Thuis' (CA-418) vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Naar boven