Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 oktober 2009
Publicatiedatum:27-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Handleiding “Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009” en Protocol “Accountantsonderzoek 2009, concessiehouders”

De Raad van Bestuur besluit de Handleiding “Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009” en het Protocol “Accountantsonderzoek 2009, concessiehouders” vast te stellen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ door de concessiehouders (artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg)

§       De NZa kan modellen opstellen voor het uitvoeringsverslag en voor de financiële verantwoording (artikel 2 Regeling verslaglegging AWBZ). Dit heeft de NZa gedaan in de Handleiding “Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2009”.

§       De NZa kan regels stellen voor de controle en voor de inrichting van het accountantsverslag en accountantsonderzoek (art. 31 Wet marktordening gezondheidszorg). Dit heeft de NZa gedaan in het Protocol “Accountantsonderzoek 2009, concessieouders”.

Naar boven