Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 mei 2009
Publicatiedatum:19-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Kosten afhijsen brandweer

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Budgettering ambulancediensten 2009” vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 10 maart 2009 het volgende besloten (B09-058) om:

o      De kosten voor het afhijsen van de brandweer op te nemen in de aanvaardbare kosten van de ambulancediensten op basis van de aantallen maal de lokaal gehanteerde tarieven.

o      De aanvaardbare kosten aan te passen op basis van afspraken die lokaal gemaakt worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

o      De kosten van het afhijsen te verdisconteren in het sluittarief van de ambulancevervoerders (spoedrit).

§       De Raad van bestuur heeft op 10 maart 2009 de Beleidsregel niet vastgesteld in verband met de exacte juridische formulering van de beleidsregel. Deze tekst is nu opgesteld en door de Raad van Bestuur vastgesteld. 

Naar boven