Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 31 oktober 2017
Publicatiedatum:07-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Bijzonder mandaat directeur Regulering: afwijken indieningstermijn aanvraag verlening en vaststelling beschikbaarheidsbijdrage NZa
De Raad van Bestuur besluit om bijzonder mandaat te verlenen aan de directeur Regulering om namens de NZa te kunnen besluiten, conform artikel 4.1.10 en 5.1.10 van het  Uniform kader beschikbaarbeidbijdrage NZa,  om af te wijken van de indieningstermijn voor het aanvragen van een verlening of vaststelling van een beschikbaarheidbijdrage als bedoeld in artikel 4.1.1. en 5.1.1. van het Uniform kader beschikbaarbeidbijdrage NZa zoals op dit moment en in de toekomst geldend.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag en uniform kader beschikbaarheids-bijdrage NZa
De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-18155 en het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met kenmerk BR/REG-18156 vast te stellen.

Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw met kenmerk TH/BR-025 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de aanbiedingsbrief aan de zorgverzekeraars vast te stellen en machtigt de voorzitter om deze brief te ondertekenen.

Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw
De Raad van Bestuur besluit om de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw met kenmerk TH/NR-011 vast te stellen.

Naar boven