Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 september 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Update dbc-pakket 2018 (RZ18b) - Wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving medisch-specialistische zorg per 1 januari 2018

De Raad van Bestuur besluit om de update dbc-release 2018 (RZ18b) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2018.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistisch zorg met kenmerk BR/REG-18154 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling medisch-specialistische zorg met kenmerk NR/REG-1816 vast te stellen.

Naar boven