Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 25 april 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Goedkeuringsbesluit concentratie Sint-Antonius / Maartenskliniek
De Raad van Bestuur besluit om goedkeuring te verlenen aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting Sint Antonius Ziekenhuis en Maartenskliniek Woerden B.V. waarop de aanvraag betrekking heeft.

De Raad van Bestuur besluit om de portefeuillehouder Toezicht te machtigen om het besluit te ondertekenen.

Beschrijvend document aanbesteding applicatiebeheer
De Raad van Bestuur besluit om het beschrijvend document vast te stellen en deze op TenderNed te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om mandaat te verlenen aan de voorzitter van de stuurgroep om redactionele wijzigingen door te voeren in het beschrijvend document.

De Raad van Bestuur besluit om mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder I&B om de Nota van Inlichtingen vast te stellen.

Monitor contractering wijkverpleging 2017
De Raad van Bestuur besluit om de 'Monitor Contractering Wijkverpleging 2017' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter te machtigen om de aanbiedingsbrief aan de minister van VWS te tekenen.

Naar boven