Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 7 februari 2017
Publicatiedatum:20-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging van:

  • 1. Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen van tarieven zorgzwaartepakketten (BR/REG-17137c)
  • 2. Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis (BR/REG-17136c)
  • 3. Nadere Regel declaratievoorschriften Wlz-zorg (NR/REG-1721b)

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

  • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' met kenmerk BR/REG-17137c;
  • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' met kenmerk BR/REG-17136c;
  • 'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' met kenmerk NR/REG-1721b.

Collectiviteiten Zvw (tussenrapportage)

De Raad van Bestuur besluit om de brief aan de minister van VWS vast te stellen.
Dit met inachtneming van de wijzigingen naar aanleiding van de technische en juridische opmerkingen die aan de directie T&H zijn doorgegeven.

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om de definitieve versie van het rapport en de aanbiedingsbrief aan de minister vast te stellen. De brief zal door de voorzitter worden ondertekend.

Naar boven