Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 27 september 2016
Publicatiedatum:20-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verkennend onderzoek tarieven vervoer dagbesteding

De Raad van Bestuur besluit om:

  • het memo met de uitkomsten van het verkennend onderzoek tarieven vervoerskosten dagbesteding vast te stellen;
  • de uitkomsten van het verkennend onderzoek overeenkomstig het verzoek van de staatssecretaris aan VWS beschikbaar stellen;
  • de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris vast te stellen.

Uitvoeringstoets experimenten vrije prestaties

De Raad van Bestuur besluit om:

  • de uitvoeringstoets vast te stellen;
  • de brief aan de minister van VWS vast te stellen. De brief en de uitvoeringstoets zullen worden gepubliceerd.

Zienswijze fusie Slingeland Ziekenhuis – Koningin Beatrix

De Raad van Bestuur besluit om de zienswijze aan de ACM, inzake de fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis en Koningin Beatrix Streekziekenhuis, en de bijbehorende aanbiedingsbrief vast te stellen.

Naar boven