Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 mei 2016
Publicatiedatum:24-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Rapport Beoordeling statistische steekproef Compensatieregeling Eigen Risico (CER) uitvoeringsjaar  2014

De Raad van Bestuur  besluit om het Rapport Beoordeling statistische steekproef CER uitvoeringsjaar 2014 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het rapport naar het CAK te sturen ter informatie en naar het ministerie van VWS met het verzoek om een reactie.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter van de Raad van Bestuur te machtigen om de aanbiedingsbrieven aan het ministerie van VWS en het CAK te ondertekenen.

Naar boven