Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 9 februari 2016
Publicatiedatum:09-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beschikbaarheidsbijdrage accountantsprotocol Traumazorg OTO 2015

De Raad van Bestuur besluit het accountantsprotocol "Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015" vast te stellen.


Model Jaarverslaglegging 2015 CAK. Protocol Accountantsonderzoek CAK 2015

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het  aan de Raad van Bestuur voorgelegde Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het aan de Raad van Bestuur voorgelegde Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK vast te stellen en te publiceren.

Naar boven