Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 26 januari 2016
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Marktscan Forensische zorg 2015

De raad van bestuur besluit om de portefeuillehouder regulering te mandateren om de aangepaste marktscan forensische zorg 2015 vast te stellen.

Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders

De raad van bestuur besluit het "Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders" vast te stellen.

De raad van bestuur besluit mandaat te verlenen aan de directeur Regulering om de opsomming in de tabellen 1 en 3 van het "Controleprotocol nacalculatie 2015 AWBZ-zorgaanbieders" aan te passen indien deze regelgeving met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2015 alsnog wijzigt.

Naar boven