Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 6 januari 2015
Publicatiedatum:22-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Toezichtarrangement cGGZ 2014/2015
De rvb besluit om een normbelevingsonderzoek uit te voeren en daarna een self-assesment. Beide onderzoeken leiden tot resultaten in 2015.

Naar boven