Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 juli 2014
Publicatiedatum:05-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nadere Regel Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorziening
De RvB besluit de voorliggende nadere regel Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorziening met de aangepaste ingangsdatum 1 januari 2015 vast te stellen.

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten
De RvB besluit de volgende beleidsregels vast stellen:

 • CA-BR-1507a 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' met ingangsdatum
  1 januari 2015
 • CA-BR-1510a 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer' met ingangsdatum 1 januari 2015 
 • CA-BR-1509a 'Volledig pakket thuis' met ingangsdatum 1 januari 2015

Invoering integrale tarieven 2015, regelgeving MBI en regelgeving beheersmodel
De RvB stelt de volgende regels en tariefbeschikkingen vast:

 • Beleidsregel Integraal macrobeheersmodel (BR/CU-2128) met ingangsdatum 1 januari 2015
 • Regeling Integraal macrobeheersmodel (NR/CU-255) met ingangsdatum 1 januari 2015
 • Beleidsregel Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2127) met ingangsdatum 1 januari 2015
 • Regeling Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU-253) met ingangsdatum 1 januari 2015

Verpleging en verzorging
De RvB stelt de volgende regels en tariefbeschikkingen vast:

 • Beleidsregel Verpleging en verzorging, BR/CU-7107
 • Nadere regel Verpleging en verzorging, NR/CU-721
 • Tariefbeschikking Verpleging en verzorging, TB/CU-7098-01
 • Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, AL/BR-0021
 • Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015, BR/CU-7108
 • Nadere regel Macrobeheersinstrument Verpleging en verzorging 2015, NR/CU-722

Naar boven