Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 juni 2014
Publicatiedatum:25-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Bijzondere Tandheelkunde instellingen'
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7096 'Bijzondere Tandheelkunde instellingen' vast te stellen.

Beleidsregel Tariefmaatregel gespecialiseerde GGZ en Beleidsregel MBI curatieve GGZ 2013
De RvB besluit de beleidsregels 'Tariefmaatregel gespecialiseerde GGZ' en beleidsregel 'MBI curatieve GGZ 2013' vast te stellen met als einddatum 31 december 2014.

Beleidsregel en Nadere Regel kostprijsmodel medisch specialistische zorg
- De RvB besluit de beleidsregel 'Kostprijsmodel medisch specialistische zorg' vast te stellen (BR/CU-2126).
- De RvB besluit de nadere regel 'Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg', inclusief de vier bijlagen bij de regeling, vast te stellen (NR/CU-252).

Beleidsregel Logopedie
De RvB besluit de Beleidsregel BR/CU-7097 'logopedie' vast te stellen.

Regelgeving GGZ/FZ 2015
1.  De RvB besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ' (kenmerk BR/CU-5111) vast te stellen onder voorbehoud van een aanwijzing voor de overheveling van de langdurige GGZ. Als deze er op 1 juli nog niet is,  zullen wij deze stukken publiceren met dit voorbehoud.
2. De RvB besluit de beleidsregel 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en invoering normatieve inventariscomponent (NIC) langdurende gespecialiseerde GGZ' (kenmerk BR/CU-5112) vast te stellen onder voorbehoud van een aanwijzing voor de overheveling van de langdurige GGZ. Als deze er op 1 juli nog niet is,  zullen wij deze stukken publiceren met dit voorbehoud.
3. De RvB besluit de beleidsregel 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) gespecialiseerde GGZ' (kenmerk BR/CU-5113) vast te stellen onder voorbehoud van een aanwijzing voor de overheveling van de langdurige GGZ. Als deze er op 1 juli nog niet is,  zullen wij deze stukken publiceren met dit voorbehoud.
4. De RvB besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven DBBC's forensische zorg' (kenmerk BR/FZ-0014) vast te stellen.
5. De RvB besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven ZZP's en extramurale parameters forensische zorg' (kenmerk BR/FZ-0015) vast te stellen onder voorbehoud van aanpassing van het Interimbesluit Forensische Zorg door het Ministerie van VenJ.
6. De RvB besluit de beleidsregel 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent forensische zorg' (BR/FZ-0016) vast te stellen.
7. De RvB besluit de regeling 'Gespecialiseerde GGZ' (kenmerk NR/CU-547) vast te stellen voor de periode 1 januari 2014 - 1 januari 2015.
8. De RvB besluit de regeling 'Gespecialiseerde GGZ' (kenmerk NR/CU-548) vast te stellen voor de periode vanaf 1 januari 2015 onder voorbehoud van een aanwijzing voor de overheveling van de langdurige GGZ. Als deze er op 1 juli nog niet is,  zullen wij deze stukken publiceren met dit voorbehoud.
9. De RvB besluit de regeling 'DBBC's FZ' (kenmerk NR/FZ-0010) vast te stellen.

Naar boven