Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 oktober 2013
Publicatiedatum:30-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' (BR/CU-2113) en bijbehorende bijlagen vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 november 2013.

Beleidsregel tijdelijke regeling ADL-assistentie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Tijdelijke regeling ADL-assistentie' (CA-300-597) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel contracteerruimte 2013

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Contracteerruimte 2013' (CA-300-596) vast te stellen. In deze beleidsregel is de correctie voor de geriatrische revalidatie zorg verwerkt conform de Aanwijzing van 22 oktober 2013.

Naar boven