Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 juni 2011
Publicatiedatum:31-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Psychosomatische fysio- en oefentherapie

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • 'Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie' (BR/CU-7035).
  • 'Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie' (BR/CU-7036).

Beide beleidsregels treden in werking per 1 juli 2011.

Aanpassing regelgeving over het Stoppen met roken programma

De Raad van Bestuur besluit de volgende regelingen en beleidsregel vast te stellen:

  • Regeling 'Stoppen met roken programma' NR/CU-706).
  • Regeling 'Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen: DM type 2, VRM, COPD' (NR/CU-705).
  • Beleidsregel 'Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen: DM type 2, VRM, COPD' (BR/CU-7037).

Deze regelingen en de beleidsregel treden in werking per 1 juli 2011.

Regeling Declaratie AWBZ-zorg 

De Raad van Bestuur besluit de regeling 'Declaratie AWBZ zorg'
(NR/CA-300-008) vast te stellen. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2012.

Overheveling TNF alfa remmers

De Raad van Bestuur besluit voor de acht over te hevelen geneesmiddelen vanaf 2012 add-on tarieven beschikbaar te stellen. Dit als uitzondering (en in aanvulling) op de stofnamenlijst bij de beleidsregel 'Dure geneesmiddelen'.

De Raad van Bestuur besluit voorts dat de betreffende drie tarieven (DBC-zorgproduct, add-on en thuisverpleging), zoals die binnen de DOT-systematiek gelden vanaf 2012, voorzien in de benodigde declaratietitels om de gewenste zorg te kunnen leveren.

Beleidsregel Loon- en materiële kosten financiering leegstand

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Loon en materiële kosten leegstandsfinanciering' voor het jaar 2011 (CA-478) vast te stellen en deze te beëindigen per 31 december 2011.

Naar boven