Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 april 2011
Publicatiedatum:25-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Uitbreiding hielprik screening

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Bureaukosten en overige kosten' (CA-300-468) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Beleidsregel ambulancediensten

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Ambulancediensten'
(BR/CU-7029) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Beleidsregel Toetsingskader beoordeling productstructuur DBC-systematiek

De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, de beleidsregel 'Beoordeling productstructuur DBC-systematiek' (BR/CU-5044) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Naar boven