Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 maart 2010
Publicatiedatum:06-04-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing nadere regel Minimale dataset GGZ

De Raad van Bestuur besluit de verzoekprocedure voor minder frequente MDS-aanlevering te laten vervallen. De nadere regel wordt tekstueel aangepast. De Raad van Bestuur besluit de aangepaste nadere regel 'Verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw' (GG/NR-10D0011048) vast te stellen.

Naar boven