Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 november 2009
Publicatiedatum:09-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels 2010 RIVM

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

§                 ‘Aanvaardbare kosten’ (CA-403).

§                 ‘Bureaukosten en overige kosten’ (CA-404).

§                 ‘Kosten vaccins’ (CA-405).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

Aanpassing beleidsregels Functiegerichte budgettering algemene en academische ziekenhuizen

De Raad van Bestuur stelt de volgende twee beleidsregels vast:

§                 ‘Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009’ (CI-1107 herzien).

§                 ‘Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009’ (CI-1108 herzien).

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin de mededelingen als bedoeld in artikel 20, lid 2, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg worden geplaatst en werken terug tot 1 januari 2009.

Verwerking budgetkorting 2010

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Kortingsmaatregel 2010’ (CI-1123) vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010. Dit besluit betekent een structurele verlaging van het Budgettair Kader Zorg met circa € 75 miljoen per jaar. De zorginstellingen worden met een circulaire geïnformeerd over dit besluit.  

Naar boven