Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 maart 2009
Publicatiedatum:03-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel “Budgetschoning tweede tranche zorgopleidingen”

De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel “Budgetschoning 2de tranche zorgopleidingen - Cure” vast. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 21 januari 2008 de beleidsregel “Budgetschoning 2de tranche zorgopleidingen – CURE” (CI-1045) vastgesteld (B08-022). De beleidsregel regelt een structurele budgetkorting in verband met de overheveling van middelen uit de instellingsbudgetten naar het opleidingsfonds.

§       Op het moment van het vaststellen van de beleidsregel werd nog uitgegaan van de invoering van maatstafconcurrentie per 2009. Daarom heeft beleidsregel CI-1045 de einddatum 31 december 2008 gekregen.

§       Omdat inmiddels bekend is dat de budgetbekostiging in ieder geval in 2009 – en mogelijk langer – gehandhaafd blijft, is het nodig dat de beleidsregel verlengd wordt. De directie Zorgmarkten Cure heeft voorgesteld de beleidsregel voor onbepaalde tijd te verlengen. De nieuwe beleidsregel gaat in per 1 januari 2009.

Naar boven