Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 27 oktober 2008
Publicatiedatum:21-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Gewijzigd voorstel verrekening 3,5% korting over productiejaar 2008

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het gewijzigde voorstel voor de verrekening van 3,5% korting over productiejaar 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op basis van de aanwijzing Contracteerruimte 2008 is 3,5% korting op de toeslagen voor de functies Persoonlijke verzorging en Ondersteunende begeleiding berekend. VWS is in 2008 – op advies van de NZa – akkoord gegaan met het corrigeren van deze korting door middel van een “extra inhaal” in de maximale beleidsregelwaarden voor 2009.

§       In de voorhang aanwijzing Contracteerruimte 2009 is één van de voorgenomen maatregelen het vervangen van de “oude” functies Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling door de “nieuwe” functies Begeleiding en Behandeling. Door deze maatregel zullen instellingen in 2009 een lagere productie binnen de oude prestaties Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling realiseren. Hierdoor lopen zorgaanbieders een gedeelte van de voorgenomen correctie middels de “extra inhaal” mis. 

§       De reguliere en de extra inhaal voor alle prestaties vallend onder de functies Persoonlijke verzorging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling worden daarom niet in de maximale beleidsregelwaarden 2009 meegenomen, maar als lumpsumbedrag in 2008 verwerkt. Bij de berekening van het lumpsumbedrag wordt uitgegaan van de productieafspraak in de oktoberronde 2008.

§       In het Technisch Overleg van 14 oktober 2008 hebben de aanwezig partijen (VWS, Zorgverzekeraars Nederland, het College voor Zorgverzekeringen, het Brachebelang Thuiszorg Nederland, ActiZ, GGZ Nederland en de Federatie Opvang) positief gereageerd op de voorgenomen wijziging van de korting.

Naar boven