Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 augustus 2008
Publicatiedatum:29-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Stand van zaken screen to screen zorg

De Raad van Bestuur besluit een drietal initiatieven voor zorgverlening op afstand toe te laten tot het experiment. De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel CA-290 vast.

De belangrijkste overweging voor dit besluit is:

§       Door de nieuwe zorgaanbieders toe te laten, neemt het aantal cliënten dat zorgverlening op afstand ontvangt toe.

Naar boven