Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 mei 2008
Publicatiedatum:15-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Uitlevering tabellen Diagnosebehandelingcombinaties

De Raad van Bestuur gaat conform voorstel van de directie Zorgmarkten Cure akkoord met het uitleveren van een aantal correcties in de tabellen Diagnosebehandelingcombinaties aan de stichting DBC-Onderhoud.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 3 maart 2008 het aprilpakket DBC’s goedgekeurd (B08-079). In dit aprilpakket waren naast de nieuwe normtijden en de top 40 per specialisme ook diverse mutatieverzoeken van Wetenschappelijke Verenigingen opgenomen.

§       Uit het gebruik in de praktijk blijkt dat er een aantal kleine “foutjes” in het aprilpakket zitten. DBC-Onderhoud kan deze herstellen. De onderhoudscyclus biedt voldoende ruimte voor het verwerken van de correcties.

Nacalculatie lumpsum medisch specialisten en vrijgevestigde psychiaters

De Raad van Bestuur gaat conform voorstel van de directie Zorgmarkten Cure de lumpsum 2007 voor medisch specialisten en vrijgevestigde psychiaters niet aanvullend nacalculeren via een aanpassing van de indexatie 2007.  

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Uit overleg tussen de NZa, de Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland is gebleken dat de nacalculatie feitelijk al plaatsvindt via een aanpassing van de uurtarieven van medisch specialisten en vrijgevestigde psychiaters.

Naar boven