Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 oktober 2017
Publicatiedatum:01-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Invoering PUC bij NZa
De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met het aansluiten bij PUC en het vragen van toestemming aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om PUC te gebruiken.

Beleidsregels en regelingen Wlz, GGZ en FZ 2018: nhc/nic
De raad van bestuur besluit om de Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 met kenmerk BR/REG-17183b en de Beleidsregel BRMO-uitbraak 2018 met kenmerk BR/REG-18123a vast te stellen.

Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode
De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode 2017-2018 met kenmerk TH/BR-24 vast te stellen.

Onderzoek PGB traject te goeder trouw en jongmeerderjarigen
De Raad van Bestuur besluit het rapport 'Terugvordering bij budgethouders te goeder trouw' vast te stellen. 

Naar boven