Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 16 mei 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regelgeving paramedische zorg 2018

De Raad van Bestuur besluit om de volgende Beleidsregel prestatiebeschrijvingen vast te stellen
- voor fysiotherapie met kenmerk BR/REG-18125 met ingang van 1 januari 2018;
- voor oefentherapie met kenmerk BR/REG-18127 met ingang van 1 januari 2018;
- voor ergotherapie met kenmerk BR/REG-18126 met ingang van 1 januari 2018;
- voor logopedie met kenmerk BR/REG-18128 met ingang van 1 januari 2018;
- voor extramurale diëtetiek met kenmerk BR/REG-18124 met ingang van 1 januari 2018.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling paramedische zorg met kenmerk NR/REG-1811 met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen.

Advies beschikbaarheidbijdrage i.r.t. dienstapotheken

De Raad van Bestuur besluit om het advies inzake de beschikbaarheidbijdrage in relatie tot dienstapotheken vast te stellen en aan de minister te sturen.

Advies wetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur stelt het advies 'Wetsvoorstel verbod winstuitkering door zorgverzekeraars' vast.

Naar boven