Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 januari 2017
Publicatiedatum:16-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel regionale Ambulancevoorziening 2017

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Regionale ambulancevoorziening 2017' met kenmerk TB/REG-17174 vast te stellen.

Verzoek Ergotherapie Nederland tot deelname adviescommissie EZ

De Raad van Bestuur besluit om Ergotherapie Nederland toe te laten tot de adviescommissie EZ-LZ van de directie Regulering.

Input op wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Raad van Bestuur besluit om het voorliggende memo met daarin de reactie van de NZa op de Internetconsultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in sturen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en is ermee akkoord dat deze reactie door het ministerie van VenJ openbaar gemaakt zal worden.

Naar boven