Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 december 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' (BR/REG-7137b)
Beleidsregel 'restatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017' (BR/REG-7135a)
Beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' (BR/REG-17136b)
Beleidsregel 'Invoering NHC en NIC bestaande zorgaanbieders 2016' (CA-BR-1611) Nadere regel 'Declaratie voorschriften 2017' (NR/REG-1721a)
Nadere regel 'Declaratie voorschriften Verkeerd bed Wlz 2017' (NR/REG-1720a)

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' met kenmerk BR/REG -17137b.
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017' met kenmerk BR/REG -17135a.
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' met kenmerk BR/REG-17136b.
 • 'Invoering NHC en NIC bestaande zorgaanbieders 2016' met kenmerk CA-BR-1611.
 • 'Declaratie voorschriften 2017' met kenmerk NR/REG-1721a.
 • 'Declaratie voorschriften Verkeerd bed Wlz 2017' met kenmerk NR/REG-1720a.


Beleidsregels BR/REG-1757 en BR/REG-17167 en Nadere regel NR/REG 1739

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

 • 'Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017' met kenmerk BR/REG-17157 vast te stellen.
 • 'Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017' met kenmerk BR/REG-17167 vast te stellen.
 • 'Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017' met kenmerk NR/REG-1739 vast te stellen.


Technische update tarieventabel Rz17b - Wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving medisch-specialistische zorg per 1 januari 2017

De Raad van Bestuur besluit de tarieven van een zestal prestaties SKION per 1 januari 2017 conform de bij de RvB-stukken gevoegde 'Tariefbeschikking SKION 2017' met kenmerk TB/REG/17643-01 vast te stellen.


Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa (AL/BR-0049)

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa' met kenmerk AL/BR-0049 vast te stellen.

Wijziging 'Beleidsregel Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag'

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17168 vast te stellen.

Beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2016' (CA-BR-1602f)
Beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2017' (BR/REG-17141b)
Beleidsregel 'Overheveling ggz-budget Wlz - Zvw 2016' (AL/BR-0041a)
Beleidsregel 'Overheveling ggz-budget Wlz - Zvw 2017' (BR/REG-17140a)

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • 'Budgettair kader Wlz 2016' met kenmerk CA-BR-1602f. 
 • 'Budgettair kader Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17141b.
 • 'Overheveling ggz-budget Wlz-Zvw 2016' met kenmerk AL/BR-0041a.
 • 'Overheveling ggz-budget Wlz-Zvw 2017' met kenmerk BR/REG-17140a.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering mandaat te verlenen om de bijlage bij de beleidsregels budgettair kader Wlz 2016 en 2017 vast te stellen ten behoeve van de periodieke wijzigingen die daarin moeten worden aangebracht.

Advies maatwerk in de Wlz

De Raad van Bestuur besluit om:

 • het adviesrapport 'Maatwerk in de Wlz' vast te stellen;
 • de voorzitter mandaat te verlenen om de brief aan de staatsecretaris van VWS vast te stellen en om eventuele kleine wijzigingen aan te brengen in het rapport.

Naar boven