Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 november2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vaststelling beleid macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf' met kenmerk BR/REG-17165 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel 'Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf' met kenmerk NR/REG-1737 vast te stellen.

Uitstel indieningstermijn

De Raad van Bestuur besluit om de indieningstermijn voor de Wlz-budgetaanvragen van 1 november 2016 te verschuiven naar 4 november 2016.

De Raad van Bestuur besluit om per brief aan Zorgverzekeraars Nederland te bevestigen dat de indieningstermijn voor de Wlz-budgetaanvragen verschoven is van 1 november 2016 naar 4 november 2016.

Toegankelijkheidsnorm zorgplicht

De Raad van Bestuur besluit dat aan de toegankelijkheidsnormen voor logopedie, fysiotherapie, huisartsenzorg en eerstelijnsverloskunde geen nadere invulling hoeft te worden gegeven.

Informatiestatuut

De Raad van Bestuur besluit het informatiestatuut vast te stellen.

Naar boven