Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 november2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging mandaatbesluit in verband met Informatie Knooppunt Zorgfraude

De Raad van bestuur besluit de naam van de unit die eerst werd aangeduid als unit Centraal Meldpunt Zorgfraude te wijzigen in de unit Informatie Knooppunt Zorgfraude en de naam van de portefeuillehouder Centraal Meldpunt Zorgfraude te wijzigen in portefeuillehouder Informatie Knooppunt Zorgfraude.

De Raad van Bestuur besluit om het gewijzigde mandaatbesluit en het wijzigingsbesluit vast te stellen.

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag

De Raad van Bestuur besluit om de 'Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17162 vast te stellen.

Zienswijze concentratie Waterland Ziekenhuis-Westfriesgasthuis

De Raad van Bestuur besluit om de zienswijze aan de ACM, inzake de fusie tussen het Waterland Ziekenhuis en het Westfriesgasthuis, en de bijbehorende aanbiedingsbrief vast te stellen. De brief zal na tekening door de voorzitter van de Raad van Bestuur met de zienswijze naar de ACM worden gezonden.

Vaststelling transparantieregeling ggz (NG/REG-1731)

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regeling  'Transparantieregeling zorgaanbieders ggz' met kenmerk NR/REG-1731 vast te stellen.

Doelmatige zorg in de Wlz

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Doelmatige zorg in de Wlz' vast te stellen.

Beleidsregel Handhaving informatieverstrekking overstapperiode

De Raad van Bestuur besluit om de bijgevoegde 'Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode' vast te stellen.

Naar boven