Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 oktober 2016
Publicatiedatum:03-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • Prestatiebeschrijvingen voor logopedie, met kenmerk BR/REG-17150.
  • Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie, met kenmerk BR/REG-17151.
  • Beschikbaarheidbijdrage Cure ambtshalve, met kenmerk BR/REG-17154 voor 2017. 
  • Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra, met kenmerk BR/REG-17155 voor 2017.

Zienswijze fusie Parnasia/Antes

  • De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter te mandateren om de definitieve zienswijze en aanbiedingsbrief vast te stellen en te ondertekenen.
Naar boven