Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 mei 2016
Publicatiedatum:24-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging Reglement Audit Committee

De raad van bestuur besluit akkoord te gaan met wijziging van de vergaderfrequentie van het Audit Committee van ten minste vier keer naar ten minste twee keer per jaar.

De raad van bestuur besluit het gewijzigde reglement voor een Audit Committee vast te stellen.

Quickscan zorginkoop langdurige zorg

De raad van bestuur stelt de "Quickscan zorginkoop langdurige zorg 2014-2016" vast en besluit akkoord te gaan met publicatie van deze quickscan.

Beleidsregels en nadere regels 2017 paramedische zorg

De raad van bestuur besluit om de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie BR/CU-7172 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie BR/CU-7173 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de Beleidsregel Logopedie BR/CU-7174 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie BR/CU-7175 vast te stellen.

Naar boven