Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 1 december 2015
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.


Herziening nadere regel 'Informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorziening'

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorziening', NR/CU-741 vast te stellen.


Intrekken verouderde regelgeving

De raad van bestuur besluit het intrekkingsbesluit CU-IB-2015-3 vast te stellen. Dat betekent dat de volgende beleidsregels en nadere regel daarmee worden beëindigd:

  • Beleidsregel 'Aanvullende inkomsten zorginstellingen' BR/CU-2052.
  • Beleidsregel 'Huur en erfpacht' BR/CU-2053.
  • Beleidsregel 'Afschrijving' BR/CU-2050.
  • Beleidsregel 'Definities in het kader van de reikwijdte Wmg' Wmg-CU-001.

Nadere regel 'Algemene bepalingen informatie verstrekking' AL/NR-100.006.


Regelgeving Transitiemodel GGZ

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012 afrekening correcties 2008-2012' BR-CU-5139 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016' BR-CU-5140 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ' NR-CU-564 vast te stellen.


Beleidsregel 'Generalistische Basis GGZ'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Generalistische Basis GGZ' BR/CU-7158 vast te stellen.


Vaststelling macrobeheersingsinstrument Verpleging en verzorging 2016 en Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT)

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016' (BR/CU-7141) vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Macrobeheersinstrument Verpleging en verzorging 2016' (NR/CU-734) vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie' niet vast te stellen en aan te houden.

Vaststelling beleidsregel en nadere regel macrobeheersingsinstrument GGZ 2016

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016' BR/CU-5143 vast te stellen.
 
De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016' NR/CU-567 vast te stellen.


Beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure ambtshalve'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure ambtshalve voor 2016' BR CU-5142 vast te stellen.


Nadere regel 'Publicatie wachttijden GGZ'

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Publicatie wachttijden GGZ' vast te stellen.


Beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg' BR/CU-7157, vast te stellen, met uitzondering van de aanpassing van de factor in de formule die leidt tot het tarief van de POH-ggz module.


Informatieverslag Uitvoeringsverslag Zorgverzekeringswet 2016

De raad van bestuur besluit het informatie model uitvoeringsverslag 2016 en de begeleidende brief aan de zorgverzekeraars vast te stellen.


Nadere regel 'Controle en administratie zorgverzekeraar'

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Controle en administratie zorgverzekeraars' met inachtneming van de technische juridische opmerkingen vast te stellen.

Naar boven