Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 11 augustus 2015
Publicatiedatum:14-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Rapport beoordeling strategische steekproef Compensatieregeling Eigen Risico 2013 (CER)
De raad van bestuur besluit het rapport 'Beoordeling statistische steekproef Compensatieregeling Eigen Risico 2013' vast te stellen.

Vaststelling brief aan VWS: Uitkomsten monitor zeer gespecialiseerde ggz instellingen
De raad van bestuur besluit de brief 'Uitkomsten monitor zeer gespecialiseerde ggz instellingen' vast te stellen.

Correcties 2008 - 2012 GGZ
De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC's 2013' (CU-5137) en de nadere regel 'Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz' (NR/CU-563) vast te stellen.

De raad van bestuur besluit het controleprotocol 'Opgave correcties ggz Zvw 2008-2012' vast te stellen.

Naar boven