Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 19 mei 2015
Publicatiedatum:02-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regelgeving aanmelding Wlz-uitvoerder
De raad van bestuur besluit de beleidsregel Aanmelding als Wlz-uitvoerder en de nadere regeling Informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers Wlz-uitvoerder vast te stellen en te publiceren.

Signalering vrije prijzen logopedie
De Raad van Bestuur besluit de brief aan VWS over 'Vrije prijzen logopedie' definitief vast te stellen.

Uitvoeringstoets en fraudetoets wet herpositionering taken NZa en deregulering
De Raad van Bestuur besluit het rapport met daarin de uitkomsten van de uitvoeringstoets en de fraudetoets (inclusief toets op toezichtbaarheid en handhaafbaarheid) op het Wetsvoorstel Wet herpostionering taken NZa en deregulering vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de begeleidende brief bij dit rapport vast te stellen en deze brief met het rapport naar de minister van VWS te sturen.

Naar boven