Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 september 2014
Publicatiedatum:31-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels en nadere regel Innovatie
De RvB besluit de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (AL/BR-0023), de beleidsregel Tijdelijke instandlating (AL/BR-0024) en de nadere regel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (L/NR-0003) vast te stellen.

B release 2015 GGZ en FZ
De RvB besluit:

  • de validatieregels GGZ vast te stellen;
  • de validatieregels FZ vast te stellen;
  • de validatieregels en de toelichting hierop te publiceren.

Aanpassing beleidsregel invoering NHC GGZ
De RvB besluit de nieuwe versie van de beleidsregel BR/CU-5117 vast te stellen.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg
De RvB stelt de beleidsregel Prestatiebeschrijvinqen farmaceutische zorg (BR/CU-5115) vast.

Naar boven