Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 26 augustus 2014
Publicatiedatum:04-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Afbouw beschikbaarheidsbijdrage SEH en de beleidsregel: "beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag"
De RvB besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/CU-2133 vast te stellen.

Opschorting verplichting vermelding Zorgvraagzwaarte indicator op de factuur in de gespecialiseerde GGZ
De RvB besluit de Nadere regel 'Gespecialiseerde GGZ' vast te stellen.

Naar boven