Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 februari 2013
Publicatiedatum:07-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel huisartsenlaboratoria
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Huisartsenlaboratoria' (BR/CU-2098) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013. 

Naar boven