Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 november 2012
Publicatiedatum:28-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Regionale ambulancevoorziening' (BR/CU-7067) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Beleidsregel trombosediensten

De Raad van Bestuur besluit de 'Beleidsregel voor trombosediensten' (BR/CU-2083), inclusief de nieuwe bijlage waarin de tarieven voor trombosediensten in 2013 zijn opgenomen, vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Tarieven normatieve huisvestingscomponent

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent' (BR/CU-5079) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Naar boven