Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 november 2012
Publicatiedatum:14-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels en nadere regels Forensische Zorg 2013

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • 'Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg' (BR/FZ-0001).
 • 'DBBC-tarifering behandeling en verblijf in de forensische zorg'
  (BR/FZ-0002).
 • 'ZZP-tarifering en extramurale parameters in de forensische zorg'
  (BR/FZ-0003).
 • 'Overige producten forensische zorg' (BR/FZ-0004).
 • 'Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg' (BR/FZ-0005).
 • 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg' (BR/FZ-0006).
 • 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg' (BR/FZ-0007).

De Raad van Bestuur besluit de volgende nadere regels vast te stellen:

 • 'Declaratiebepalingen DBBC's FZ' (NR/FZ-001).
 • 'Declaratiebepalingen prestaties ZZP's en extramurale parameters FZ' (NR/FZ-002).
 • 'Verplichte aanlevering minimale dataset FZ' (NR/FZ-003).
 • 'Instructie DBBC-registratie' (NR/FZ-004).

Bovenstaande beleidsregels en nadere regels treden in werking per 1 januari 2013.

Naar boven