Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 juli 2012
Publicatiedatum:06-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregel contracteerruimte 2012

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Contracteerruimte 2012' (CA-300-549) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van  de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 oktober 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Naar boven