Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 oktober 2011
Publicatiedatum:18-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijzigingen beleidsregels huisartsenzorg

De Raad van Bestuur besluit tot het opnemen van de CRP-sneltest cassette(s) in de limitatieve lijst van verbruiksmaterialen per 1 januari 2012.

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de tekstuele aanpassing van de M&I-prestatiebeschrijving 'Intensieve thuiszorg' (13034 t/m 13037) per 1 januari 2012.

De Raad van Bestuur houdt besluitvorming aan over de opschoning van de M&I-verrichtingenlijst tot het moment dat VWS de NZa hiertoe een schriftelijke opdracht geeft.

Beleidsregel informatieverstrekking ziektekosten-verzekeraars en volmachten en selfassessment transparantie

De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen over de punten 7 en 8 van de beleidsregel, de beleidsregel 'Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten en selfassessment transparantie' (TH/BR-003) vast te stellen.

Naar boven