Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 januari 2011
Publicatiedatum:18-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgetkorting Fonds Ziekenhuis Opleidingen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Budgetkorting Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)' (CU-2024) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel en nadere regel 'Procedure en indieningtermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten'

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten' (CU-2022) en de nadere regel 'Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten' (NR/CU-204) vast te stellen. Zowel de beleidsregel als de nadere regel treden in werking per 1 januari 2011.

Nieuwe opzet en indeling beleidsregel 'Verloskunde'

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Verloskunde' (CU-7020) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregels RIVM

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • 'Bureaukosten en overige kosten' (CA-300-462)
  • 'Aanvaardbare kosten Regionale Coördinatie Programma's (RCP) van RIVM' (CA-300-463)
  • 'Kosten vaccins' (CA-300-464).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2011.

Naar boven