Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 december 2010
Publicatiedatum:04-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nieuwe opzet en indeling beleidsregel en nadere regel fysiotherapie
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregel en nadere regel vast te stellen:

  • Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’ (CU-7025).
  • Nadere regel ‘Standaardprijslijst fysiotherapie’ (CU-703).

De beleidsregel en nadere regel treden in werking per 1 januari 2011.

Verlengen experiment epilepsie 2011
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • Beleidsregel ‘Verlenging experiment epilepsie 2010’ (CI-1131). Deze beleidsregel treedt in werking op de tweede dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.
  • Beleidsregel ‘Verlenging experiment epilepsie 2011’ (CU-2007). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Aanpassing nadere regel ‘Instructie DBC-registratie’
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het document ‘Spelregels DBC-registratie’ van DBC-Onderhoud aan te passen. De Raad van Bestuur besluit de nadere regel ‘Instructie DBC-registratie’ (CU-506) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2011.

Tijdelijke liquiditeitsopslag voor normrente kort krediet
De Raad van Bestuur besluit de tijdelijke liquiditeitsopslag van 0,5% voor de normrente kort krediet op dit moment niet te verlengen. Een eventuele heroverweging zal eerst medio 2011 aan de orde komen.

Naar boven