Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 februari 2009
Publicatiedatum:03-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel “Prestatiebeschrijving fysiotherapie”

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Prestatiebeschrijving fysiotherapie” (CV-5800-4.0.1.-10) vast te stellen. De Beleidsregel treedt in werking per 1 maart 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Voorliggend voorstel betreft een technische (tekstuele) aanpassing van de Beleidsregel op verzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Zorgverzekeraars Nederland: de toelichting op de prestatie “inrichtingstoeslag” is verduidelijkt.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel “Dwang en drang geestelijke gezondheidszorg”

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Dwang en drang geestelijke gezondheidszorg” (CU-5011) vast te stellen. De Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregel “Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg” geeft GGZ-instellingen de mogelijkheid om ook voor het jaar 2009 – met inachtname van vernieuwde criteria – een verzoek te doen voor extra middelen om het toepassen van dwangmaatregelen te verminderen.

§       De Adviescommissies Cure Vrije Beroepen en Cure Instellingen hebben via een schriftelijke ronde positief geadviseerd.

Naar boven