Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 7 juli 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Administratieve lasten huisartsen 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport “Meting Lasten Huisartsen” van SIRA Consulting. De Raad van Bestuur trekt op basis van het SIRA rapport de volgende conclusies:

§       Er is een onderscheid tussen noodzakelijke administratieve handelingen voor bedrijfsvoering en het verwerken van patiëntengegevens (circa 75% van het totaal aantal uren aan administratieve handelingen) en facultatieve administratieve handelingen die huisartsen niet of minder zouden willen uitvoeren (circa 25% van het totaal aantal uren aan administratieve handelingen). De NZa veroorzaakt zelf nauwelijks administratieve lasten voor de huisarts.

§       De administratieve handelingen worden deels uitgevoerd door huisartsen en deels door assistenten en / of praktijkondersteuners.

§       Het totaal aantal uren aan administratieve handelingen bedraagt 26 tot 27 uur per week. De Raad van Bestuur zal met de Landelijke Huisartsen Vereniging overleggen over het efficiënt organiseren van de noodzakelijke administratieve handelingen voor bedrijfsvoering en het verwerken van patiëntengegevens.

Het SIRA rapport wordt samen met de conclusies van de Raad van Bestuur gepubliceerd op de website van de NZa en aangeboden aan relevante marktpartijen. Het blad “Medisch contact” wordt benaderd voor een publicatie.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Uit de oriënterende monitor huisartsenzorg 2007 en andere signalen blijkt dat de huisartsen een toename van lastendruk ervaren. Dit betekent dat de huisarts minder tijd kan besteden aan de patiënt. In het Bestuurlijk Overleg van 25 april 2007 tussen de NZa en de Landelijke Huisartsen Vereniging is afgesproken dat de NZa dit nader onderzoekt. Het project Wegnemen Administratieve lasten door de Zorgautoriteit heeft in samenwerking met de directie Zorgmarkten Cure een extern onderzoeksbureau de totale lasten die huisartsen ondervinden in de uitoefening van hun praktijk in kaart laten brengen. Onder de totale lasten vallen administratieve lasten, ondernemerslasten en nalevingslasten die de overheid veroorzaakt, maar ook lasten die zorgverzekeraars, brancheorganisaties en andere derden veroorzaken.

§       Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen circa 26 tot 27 uur per week kwijt zijn aan administratieve handelingen. Circa 75% hoort bij een goede bedrijfsvoering, zoals het invoeren van patiëntgegevens. Een kwart van die administratieve handelingen zouden huisartsen niet of minder uitvoeren als het niet verplicht was. Een voorbeeld daarvan is het doorleveren van informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

§       De NZa veroorzaakt zelf geen grote administratieve lasten bij huisartsen, maar wil wel de vermindering van de lastendruk die andere partijen veroorzaken faciliteren.

Research paper “Efficiëntie voordelen van fusies in de zorg” 

De Raad van Bestuur gaat met inachtneming van één toevoeging akkoord met de tekst van het research paper “Efficiëntie voordelen van fusies in de zorg”. In het research paper moet duidelijk worden aangegeven dat de beschreven methodiek van toepassing is op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

Van het research paper wordt een publieksversie gemaakt. Zowel het research paper als de publieksversie worden op de website van de NZa gepubliceerd.

De methodiek uit het research paper wordt uitgewerkt in een visiedocument over de totstandkoming van zienswijzen van de NZa bij fusiezaken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Met het project “Efficiëntievoordelen van Fusies in de Zorg” wil de NZa de bronnen van doelmatigheidswinst bij fusies kwantificeren. Het project vertrekt vanuit de economische theorie en komt, via analytische meetmethodes, uit bij een aantal implementaties. Het onderzoekspaper is op dezelfde manier gestructureerd en bestaat uit drie delen:

o      De theoretische achtergrond van mogelijke doelmatigheidswinsten.

o      De uitwerking van economische modellen van productie en organisatie van zowel zelfstandige als gefuseerde instellingen.

o      Het implementeren van deze modellen in specifieke indicatoren en software.

§       Met het research paper kunnen zienswijzen van de NZa in fusiezaken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beter worden onderbouwd.

Naar boven