Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 augustus 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgettair kader 2017, 2018. Overgangsmodel nieuwe verdeling, inzet extra middelen 2017 met doorloop naar 2018 en augustusadvies

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel budgettair kader 2017 met kenmerk BR/REG-17141e vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de verdeling van het budgettair kader 2017 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het overhevelingsformulier Budgettair kader Wlz 2017 vast te stellen. 

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel budgettair kader 2018 met kenmerk BR/REG-18147 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de verdeling van het budgettair kader Wlz 2018 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het overhevelingsformulier Budgettair kader Wlz 2018 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel overgangsmodel nieuwe verdeling budgettair kader langdurige zorg met kenmerk BR/REG-18153 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het aanvullende advies over de benutting van het budgettair kader Wlz 2017 vast te stellen.

Naar boven