Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 juli 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleid huisartsenzorg

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 met kenmerk BR/REG-18122 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling multidisciplinaire zorg met kenmerk NR/REG-1821 vast te stellen.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen met kenmerk BR/REG-17185 vast te stellen.

Wijzigingen Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten met kenmerk TH/NR-010 vast te stellen.

Marktscan forensische zorg 2016

De Raad van Bestuur besluit om de Marktscan Forensische Zorg 2016 vast te stellen en te publiceren.

Naar boven