Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 april 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging mandaatbesluit in verband met herstructurering I&B
De Raad van Bestuur besluit om het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa conform de nieuwe unit-indeling te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde stukken.

Verzoek toelating Bo geboortezorg tot Adviescommissie
De Raad van Bestuur besluit om Bo Geboortezorg toe te laten tot de Adviescommissie Langdurige Zorg en Eerstelijnszorg.

Accountantsprotocollen beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden en psychotraumazorg
De Raad van Bestuur besluit om het 'Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag,
Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2016' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het 'Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag, Gespecialiseerde en derdelijns psychotraumazorg voor zover het gaat om de kennis en expertisefunctie 2016' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de deadline voor de verantwoording 2016 voor de beschikbaarheidbijdragen waarbij de protocollen na 1 april 2017 worden gepubliceerd, te verschuiven van 1 juni 2017 naar 1 juli 2017.

Dbc-pakket 2018 (RZ18a) - wijziging prestaties, tarieven en regelgeving medisch specialistische zorg per 1 januari 2018
De Raad van Bestuur besluit om de dbc-release 2018 (RZ18a) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2018.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch-specialistisch zorg' met kenmerk BR/REG-18108 vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2018.
 
De Raad van Bestuur besluit om de bijlage 'Totstandkoming tarieven' bij de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch-specialistisch zorg' met kenmerk BR/REG-18108 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de 'Regeling medisch-specialistische zorg' met kenmerk NR/REG-1805 vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2018.

Ook worden de dertien bijlagen bij de 'Regeling medisch-specialistische' zorg met kenmerk NR/REG-1805 vastgesteld:

 • Bijlage 1 bij regeling: Overzicht dbc-zorgproducten
 • Bijlage 2 bij regeling: Typeringslijst per specialisme
 • Bijlage 3 bij regeling: Zorgactiviteitentabel
 • Bijlage 4 bij regeling: Overzicht overige zorgproducten
 • Bijlage 5 bij regeling: Afsluitregelstabel
 • Bijlage 6 bij regeling: Overzicht pathologie prestaties
 • Bijlage 7 bij regeling: Diagnose-combinatietabel
 • Bijlage 8 bij regeling: Overzicht zorgactiviteiten op nota
 • Bijlage 9 bij regeling: Privacyverklaring
 • Bijlage 10 bij regeling: Overzicht DBC-zorgproducten op nota
 • Bijlage 11 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst?
 • Bijlage 12 bij regeling: Toelichting regels afleiding
 • Bijlage 13 bij regeling: Indeling kaakchirurgie prestaties naar productgroepen

De Raad van Bestuur besluit om de informatieproducten bij de tariefberekening vast te stellen. Het gaat om de volgende informatieproducten: Informatieproduct btw afdracht geneesmiddelen 2017 & 2018, Conversietabel Categoraal RZ15 RZ18, Conversietabel Categoraal RZ17 RZ18, Conversietabel Landelijk RZ15 RZ18, Conversietabel Landelijk RZ17 RZ18, Zorgproduct Profielen.

De Raad van Bestuur besluit om het verantwoordingsdocument vast te stellen en te publiceren.

Naar boven